Objavi događaj Postani član

Pristupnica za nove članove

  • Moguć je višestruki odabir
   Nije obvezna, samo ako želiš biti na karti.

   Jedna naslovna fotografija i osam popratnih komprimirano u ZIP arhivi veličine do 4MB. Molimo pazite da je minimalna rezolucija fotografija barem 1920 piksela po širini.


  Stvori svoju uplatnicu

  Molimo da pripazite na broj znamenki u svakom redu i da ne koristite dijakritičke znakove (čžš...) Uređujete samo ona polja koja imaju zelenu oznaku na lijevoj strani, primjer: 7,00€ = 000000000000700 (iznos transakcije upisuje se u lipama, bez decimalnog zareza, predznaka ili separatora. Vrijednost se poravnava na desnu stranu, a popunjava se sa vodećim nulama do maksimalne duljine polja od 15 znakova).

  Generirani 2D barkod možete skenirati aplikacijom za mobilno plaćanje.

  Pretraži registar članova

  Prijavi se na naš newsletter