Objavi događaj Postani član

Yoga u Hrvatskoj

Osnivanju Hrvatskog saveza za yogu 2014. godine prethodio je dugogodišnji rad raznih pojedinaca i udruga sa zajedničkim interesom i ljubavi prema yogi kao što su TM, Zenyoga, Joga u svakodnevnom životu, Umjeće življenja i Kriya yoga.

Val dinamičnih stilova yoge u Hrvatskoj počinje 2004. godine otvaranjem yoga centra u Zagrebu. Nava Power Yoga je 2004. godine postao prvi yoga studio u Zagrebu. Studio otvara put drugim centrima za dinamičnu yogu koji se otvaraju u idućim godinama. Ubrzo dinamični stilovi postaju iznimno popularni i privlače sve više polaznika i yoga studenata nakon čega se otvara veći broj centara i škola za dinamičnu yogu, kako u Zagrebu, tako i u ostalim gradovima Hrvatske. Od 2006. godine sve više yoga škola registrira svoje programe obuke za yoga učitelje prema standardima Yoga Alliance SAD i/ili European Yoga Federation i počinju obuku sa naglaskom na neki od dinamičnih stilova yoge (Ashtanga, Vinyasa Flow i PowerYoga). Certificirani učitelji koji su završili navedene programe trenutno čine većinu tijela aktivnih učitelja dinamične yoge u Hrvatskoj. Paralelnim razvojem tzv. “zapadnjačkih” stilova yoge i edukacijom učitelja u SAD-u i Indiji pojavljuju se i noviji stilovi poput Dharma yoge, Acro yoge, Jivamukti yoge, Prana Flow yoge, Bikram/Hot yoge i drugih stilova popularnih u svijetu koji dobivaju svoje predstavnike i u Hrvatskoj.

Pretraži registar članova

Prijavi se na naš newsletter