Deklaracija o yogi

Yoga je drevno znanje o duhovnoj, a potom i tjelesnoj disciplini. Yoga nema obilježja natjecateljskog niti rekreativnog sporta. Ona pridonosi prirodnosti čovjeka i podržava osobu na svim područjima života. Pozitivni učinci potvrđeni su mnogobrojnim psihološkim, fiziološkim, sociološkim i ekološkim istraživanjima.

Osnovni pojmovi i načela yoge sadržani su u temeljnom tekstu filozofskog sustava yoge, Yoga Sutrama, koji se pripisuje mudracu Patanjaliju. U ovom zapisu yoga se određuje na sljedeći način: “Yoga je zaustavljanje vrtloženja svijesti” (Y.S., 1.2), što se nadalje tumači: “Tada promatrač (subjekt svijesti) ostaje u vlastitu liku (naravi)” (Y.S., 1.3). To znači da yoga služi samospoznaji.

Sustav yoge obuhvaća niz meditativnih vježbi, a s vremenom su se u njoj razvile i mnogobrojne tehnike nadzora nad disanjem i tijelom.

Yoga se razvila u Indiji zbog čega se služi tradicionalnim indijskim pojmovljem. Njene metode su univerzalne i mogu se uskaditi s kulturološkim, religijskim, nacionalnim i tradicijskim značajkama svake sredine, a može prenositi svoju metodu i tehnike i tako da nadiđe sve te razlike. Yoga može ostvariti jedinstvo različitosti i usklađivati sve vidove života te se stoga uspješno primjenjuje diljem svijeta.

Kako bi se yoga ispravno i stručno primjenjivala, potrebno je dobro i kvalitetno obrazovati učitelje yoge prema međunarodno priznatim standardima. Hrvatski savez za yogu surađivat će sa svim relevantnim međunarodnim institutima i savezima u cilju obrazovanja, provjere i potvrde stručnosti učitelja yoge kako bi se yoga ispravno i znalački poučavala u Hrvatskoj za dobrobit svih ljudi.

30.3.2015.

Pretraži registar članova

Prijavi se na naš newsletter