Objavi događaj Postani član

Misija

Yoga u Hrvatskoj u posljednjih je desetak godina od razmjerno rijetke i nedovoljno poznate, orijentom obojane prakse koja se organizirano slijedi u tek nekolicini društava i zajednica, postala općim mjestom suvremene kulture življenja. Došla nam je i razvila se u cjelokupnoj raskoši svoje raznolikosti.

Broj polaznika različitih stilova yoge, učitelja i mjesta na kojima se nudi teško je i pobrojati. Brojnost i vidljivost yoge, koja nas sve veseli, otvorila je međutim nova pitanja na koja ranije nismo trebali davati odgovora. Prije svega, pitanje – što je yoga? Ne filozofijski ili religijski, već mnogo konkretnije – kako je klasificirati kao djelatnost u skladu s važećim propisima? Radi li se sportu, ili o nečem drugom?
Sljedeće važno pitanje je ono o osposobljenosti učitelja yoge za posao koji rade. I o vrsti institucija koje takvu poduku mogu provoditi. Što učitelji moraju znati i kakav im je status pred državnim tijelima?
Na ova važna pitanja koja nisu u izravnoj vezi s praksom koju svi mi u skladu s vlastitim odabranim putem yoge slijedimo, ali mogu značajno utjecati na način kako to činimo te na našu ukupnu poziciju, odgovor ne može dati jedan učitelj, jedna zajednica ili udruga koja se bavi yogom. Odgovor može formulirati samo najšire moguće tijelo učitelja, zajednica i udruga kojima je yoga od životne važnosti. Odatle nužnost i potreba za ustanovljavanjem nacionalnoga saveza za yogu.

Rad na oblikovanju Hrvatskog saveza za yogu traje već punih godinu dana. Pripremljena je i održana izborna skupština, donesen je statut i obavljen je postupak registracije. Izabrani su predstavnici i upravni odbor. Usvojeni su standardi za učitelje i škole yoge u čijem su sastavljanju sudjelovali voditelji postojećih škola u našoj zemlji. Postavljene su web stranice. Pripremljeno je, drugim riječima, tlo za postupak učlanjivanja, za pretvaranje našeg Saveza u relevantno tijelo koje zagovara, štiti i promiče položaj yoge u Hrvatskoj i onih koji je podučavaju i prakticiraju.

Kako da Savez u tome uspije? Tako što će slijediti svoju misiju koja se može sabrati u svega tri točke.

• Ponajprije, Savez je mjesto susreta i upoznavanja. Već je njegov dosadašnji rad okupio predstavnike različitih i međusobno gotovo nepovezanih sustava, stilova i škola yoge koji se prakticiraju u našoj zemlji. Osobno poznavanje učitelja yoge iz različitih tradicija vodi uvažavanju. Uvažavanje vodi stvaranju snažne zajednice yoge koja, uz priznavanje i prihvaćanje pojedinačnih različitosti, može dosegnuti jedinstvo u onome času kada je jedinstvo potrebno. Pri, na primjer, zajedničkim projektima usmjerenima na promicanje yoge, nacionalnim konferencijama, suradnji sa znanstvenim institucijama, komunikaciji s državnim tijelima…

• Nadalje, Savez je tijelo koje zagovara izvjesne standarde obrazovanja za učitelje yoge i za škole koje provode takvu naobrazbu. U tom smislu želi među svojim članovima vidjeti sve one koji su prošli ozbiljnu, kvalitetnu i kvalificiranu školu za učitelje, sva mjesta u kojima takvi učitelji podučavaju i sve škole koje takve programe provode. Želimo, drugim riječima, biti skup onih kojima je yoga poziv i način života. I želimo svima koje to zanima omogućiti da saznaju tko i gdje u našoj zemlji podučava kvalitetnu yogu.

• Kao treće, naša je misija učiniti Savez tijelom koje će smisleno i uvjerljivo predstavljati yogu pred državnim tijelima i postati im nezaobilazan partner pri određivanju statusa discipline yoge i onih koji je podučavaju.

Važno nam je stoga da prepoznate Hrvatski savez za yogu kao skup koji će zastupati i vašu poziciju. Važno nam je da postanite njegov član, da se uključite u velik posao koji je pred nama. Čini se da je prošlo vrijeme kada smo mogli biti mali, samostalni otoci. Da bismo se sustavno pozabavili pitanjima koja nam svima mogu utjecati na život trebamo se okupiti, i na ostvarenju zajedničkih interesa djelovati – zajedno.

30.3.2015.

Pretraži registar članova

Prijavi se na naš newsletter