Kontakt

HRVATSKI SAVEZ ZA YOGU
Šoštarićeva 8, Zagreb

info@hsy.hr

Za uplate na žiro-račun Saveza, koristiti sljedeće podatke:

HRVATSKI SAVEZ ZA YOGU
KROVNA ORGANIZACIJA HRVATSKIH UČITELJA YOGE

OIB: 76023565491

Prima: Hrvatski savez za yogu, Šoštarićeva 8, Zagreb
IBAN: HR7723600001102426682 (ZAGREBAČKA BANKA)
Opis plaćanja: navesti svoje ime i prezime (OBAVEZNO!)

Pretraži registar članova

Prijavi se na naš newsletter